NHN Japan社長の森川亮氏(左)とライブドア社長の出澤剛氏

NHN Japan社長の森川亮氏(左)とライブドア社長の出澤剛氏