KDDI株式会社商品企画本部ホーム・IoTサービス企画部ブロードバンドプラットフォームグループ課長補佐の北岡修氏

KDDI株式会社商品企画本部ホーム・IoTサービス企画部ブロードバンドプラットフォームグループ課長補佐の北岡修氏