Slack Japan大阪オフィスで関西初となる「Why Slack? OSAKA」が開催された

Slack Japan大阪オフィスで関西初となる「Why Slack? OSAKA」が開催された